bat polska - British American Tobacco Polska S.A.Augustów

Fabryka British American Tobacco w Augustowie jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy British American Tobacco na świecie.

Firma British American Tobacco rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 roku. Niemal od początku współpracuje z fabryką w Augustowie.

Fabryka British American Tobacco w Augustowie jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy British American Tobacco na świecie. Ciągłe inwestycje w obiekty i linie produkcyjne przysporzyły fabryce miano jednej z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej. Fabryka produkuje rocznie ok. 36 miliardów sztuk papierosów, co pozycjonuje ją na trzecim miejscu pośród wszystkich zakładów Grupy BAT na świecie. Produkcja realizowana jest do około 50 krajów w Europie i na świecie.

W listopadzie 1995 roku podpisana została umowa prywatyzacyjna, na mocy której British American Tobacco kupiło za 88 mln dolarów 65% akcji Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A.. W ramach umowy prywatyzacyjnej zainwestowano w nowe obiekty i linie produkcyjne w fabryce, poprawiono warunki pracy, unowocześniono i skomputeryzowano stanowiska pracy, rozwinięto bogaty program współpracy z plantatorami tytoniu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia ze współpracy koncernu z plantatorami, firma uruchomiła w 1995 roku Program Rozwoju Uprawy Tytoniu i Współpracy z Plantatorami w Regionie Augustowskim.

W ramach Programu spółka przeznaczyła 15,9 mln złotych na nieoprocentowane kredyty na zakup maszyn i nowoczesnych suszarni tytoniu, pomoc techniczną i finansową. Dodatkowo firma British American Tobacco Polska zasiliła kwotą 4,9 mln złotych obowiązkowy Fundusz Plantatorski, utworzony na podstawie umowy prywatyzacyjnej. Środki z funduszu przeznaczane są na rozwój technologiczny i restrukturyzację gospodarstw w formie nieoprocentowanych pożyczek i bezzwrotnej pomocy udzielanej plantatorom, a także na prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrażanie nowych odmian tytoniu.

Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć wybudowaną w 1996 roku kotłownię spełniającą normy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, krajalnię tytoniu wraz z tzw. kuchnią sosów i aromatów, oddaną do użytku na początku 1998 roku, rozbudowę fabryki w latach 2005-2006 w celu rozszerzenia wolumenu produkcyjnego na eksport, zainstalowanie suszarki kolumnowej do tytoniu w 2009 roku. Cały proces produkcji kontrolowany jest komputerowo, co zapewnia niezmiennie najwyższą jakość naszych produktów.

Pierwszego stycznia 1997 roku przedsiębiorstwo przyjęło nazwę British-American Tobacco Polska S.A. W kwietniu 1998 roku, w ramach ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, akcje firmy otrzymało 874 obecnych i byłych pracowników firmy (w tym emerytów) oraz 4.394 plantatorów. Otrzymali oni łącznie 115 tys. akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda.

Do końca 1998 roku wypełniliśmy zobowiązania prywatyzacyjne, inwestując ponad 70 mln dolarów w modernizację fabryki. Zbudowaliśmy całkowicie nową krajalnię tytoniu z najnowocześniejszym wyposażeniem. Łącznie firma zainwestowała w Polsce ponad 460 mln dolarów. Środki te zorientowane były na modernizację fabryki, która dzięki temu jest w pełni skomputeryzowana. Nasza kotłownia spełnia normy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, a krajalnia tytoniu wraz z tzw. kuchnią sosów i aromatów zapewnia niezmiennie najwyższą jakość naszych produktów. W 2009 roku zastąpiliśmy olej opałowy gazem ziemnym, zmniejszając w ten sposób emisję zanieczyszczeń (mi.in. dwutlenku siarki o 80%, dwutlenku węgla o 30%). Dzięki temu w Augustowie powstała stacja rozprężni gazu, co umożliwia podłączenie miasta do sieci gazowej.

Inwestycje zaowocowały powstaniem nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Augustowie, zatrudniającego w chwili obecnej ponad 750 osób. Fabryka już od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w Złotej Setce Podlasia pod względem przychodów.

W czerwcu 1999 roku nastąpiła fuzja dwóch tytoniowych gigantów: drugiej co do wielkości na świecie firmy British American Tobacco p.l.c. oraz czwartej – Rothmans International BV. W wyniku połączenia na szczeblu globalnym, w Polsce nastąpiła integracja działalności operacyjnej obu firm. Tym samym portfolio British American Tobacco Polska wzbogaciło się o takie marki, jak Golden American, Rothmans International, Dunhill czy Vogue.

Pod koniec 2002 roku nasza augustowska fabryka została uznana za firmę spełniającą wymagania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, a także od 2004 roku otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2004. W 2009 roku firma uzyskała certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001:2007. Przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty ISO zapewniają, że wszystko, co się w nich dzieje, przebiega w sposób prawidłowy i służy nadrzędnemu celowi, jakim jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klienta.

Od 2002 roku Laboratorium Chemiczne BAT Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie spełniania wymagań normy ISO17025:2005 w zakresie działalności określonej w Zakresie Akredytacji Nr AB 406.


Ostatnia aktualizacja strony 28/08/2013 10:44:44 GMT