jump to search

Nasze procedury i polityki

Wszystkie działania naszej firmy są zgodne z kluczowymi zasadami i standardami wprowadzonymi przez wszystkie spółki Grupy British American Tobacco.

Standards of Business Conduct

Kodeks Postępowania Dostawców

W całej Grupie BAT został wprowadzony „Kodeks Postępowania Dostawców”, który wspiera nasze działania zmierzające do podnoszenia standardów w ramach łańcucha dostaw. Wszyscy dostawcy powinni spełniać wymagania określone w kodeksie, by móc dostarczać towary i usługi spółce BAT.

Kodeks Postępowania Dostawców Grupy (1,014 kb) Otwórz w nowym oknie

Standardy postępowania w biznesie 2017

Standardy Postępowania w Biznesie stanowią integralną część zasad zarządzania British American Tobacco i wraz z Zasadami Prowadzenia Biznesu wspierają nasze zobowiązanie do stosowania wysokich standardów odpowiedzialności firmy. Standardy obowiązują wszystkich pracowników we wszystkich spółkach Grupy.

Standardy postępowania w biznesie 2017 (2,595 kb) 

Międzynarodowe Zasady Marketingu

Międzynarodowe Zasady Marketingu British American Tobacco określają spójne i odpowiedzialne podejście do marketingu w całej Grupie. Zastępują one Międzynarodowe Standardy Marketingu wprowadzone w 2001 roku i znowelizowane w 2007 roku. Nowe Zasady Marketingu gwarantują, że podejście odzwierciedla rozwój sytuacji w marketingu o technologii oraz zmiany w regulacjach i oczekiwania interesariuszy.

Międzynarodowe Zasady Marketingu (248 kb) 

max
large
medium
small
mobile