jump to search

Odpowiedzialny marketing

Zdajemy sobie sprawę tego, że działamy w branży kontrowersyjnej, przez co stoją przed nami coraz większe wymagania dotyczące przejrzystości naszych działań i spełniania wysokich standardów etyki biznesowej.

Stawiamy sobie za cel lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów oraz wypracowanie wyższych zysków niż nasi konkurenci. Równie ważne jest to, że przyznajemy, iż nasze wyroby stanowią zagrożenie dla zdrowia i dlatego konieczne było wprowadzenie ograniczeń w sposobie ich sprzedaży. Jesteśmy świadomi, że społeczne wymagania wobec sprzedaży papierosów są bardziej restrykcyjne w porównaniu z wieloma innymi towarami. Zgadzamy się więc, że dobrze, iż istnieją specjalne przepisy w sprawie obrotu wyrobami tytoniowymi.

max
large
medium
small
mobile