jump to search

Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia

Obok przyjemności płynącej z palenia, istnieją realne zagrożenia związane z poważnymi chorobami, takim jak rak płuc, choroby układu oddechowego czy choroby serca, a dla wielu osób rzucenie palenia jest trudne.

Nauka statystyczna

Wiedzy dotyczącej zagrożeń zdrowotnych wynikających z palenia dostarcza nam epidemiologa. Epidemiologia to nauka statystyczna badająca czynniki ryzyka występujące w dużych grupach ludzkich. Nie zajmuje się ona jednostkami. Dzięki ankietom i obserwacjom badania epidemiologiczne są w stanie określić zapadalność na daną chorobę w poszczególnych grupach, takich jak na przykład palacze, i porównać ją z zachorowalnością w innych grupach, na przykład wśród osób niepalących.

Prowadzone przez wiele lat badania epidemiologiczne wskazują na znacznie wyższą zachorowalność na pewne choroby wśród palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi. Pokazują również, że ryzyko zapadalności na te choroby zmniejsza się po rzuceniu palenia, a jak najwcześniejsze zaprzestanie palenia przynosi zdecydowanie najlepsze rezultaty w redukcji tego ryzyka.

Tradycyjnie badania epidemiologiczne wykorzystuje się do wykrywania prawdopodobnych przyczyn chorób i wyznaczenia kierunku bardziej dogłębnych badań laboratoryjnych. W przypadku palenia okazało się, że prowadzone przez wiele lat badania laboratoryjne bywają problematyczne. Nauce wciąż nie udaje się opisać mechanizmów biologicznych, które z pewnością mogłyby wyjaśnić rezultaty badań statystycznych, łączących palenie z określonymi chorobami. Nie udało się również w pełni naukowo wyjaśnić, jaką rolę w tych procesach chorobowych odgrywają poszczególne składniki dymu.

Oznacza to, że nauka nadal nie potrafi wskazać, którzy palacze zachorują na choroby związane z paleniem, a którzy nie. Nie jest ona także w stanie stwierdzić, czy jedynym powodem zachorowania było palenie. Po części dzieje się tak, ponieważ wszystkie choroby związane z paleniem występują również u osób, które nigdy nie paliły.

Badania nie pozostawiają wątpliwości, że palenie jest przyczyną poważnych chorób, w tym raka płuc, rozedmy płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz chorób serca.

Od wielu lat British American Tobacco prowadzi badania nad oceną potencjalnie mniej szkodliwych papierosów oraz alternatywnych wyrobów nikotynowych.

Więcej na temat badań prowadzonych przez British American Tobacco można przeczytać na stronie zatytułowanej Ograniczenie szkodliwości.

O czym powinniśmy pamięć w związku z zagrożeniami:

  • Palenie jest przyczyną różnych poważnych i śmiertelnych chorób.
  • Zagrożenia dla zdrowia w różnych grupach różnią się w zależności od ilości palonych papierosów, przy czym są one największe w przypadku osób palących od wielu lat i tych, które palą więcej papierosów dziennie.
  • Zagrożenia są mniejsze w grupach osób, które rzuciły palenie, a jeszcze mniejsze u osób, które przestały palić wcześniej.
  • Eksperci zalecają, aby kobiety w ciąży nie paliły tytoniu.
  • Jedynym sposobem na skuteczne uniknięcie zagrożeń wynikających z palenia jest niepalenie.
max
large
medium
small
mobile