jump to search

Czy można rzucić palenie?

Rzucenie palenia nie zawsze jest łatwe. Naszym zdaniem, ważne jest jednak, aby osoby które postanowią zerwać z nałogiem zrozumiały, że mogą tego dokonać, pod warunkiem, że będą zmotywowane i przekonane, że mogą rzucić palenie.

Wierzymy, że jeśli ktoś chce rzucić palenie, powinien.

Mówi się, że wielu palaczy to osoby uzależnione od papierosów dlatego, że znając prawdziwe ryzyko zachorowania jakie wiąże się z paleniem papierosów, nadal sięgają po papierosa i bardzo trudno jest im zerwać z nałogiem.

Z drugiej strony, miliony osób rzuciło palenie bez pomocy lekarskiej, a kolejne miliony ograniczyło częstotliwość palenia, miejsca, w którym sięga po papierosa i czas, kiedy to robi, dostosowując się do norm społecznych, które są różne w różnych społeczeństwach. W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, liczba byłych palaczy zrównała się z liczbą aktualnych.

Osobom chcącym zerwać z nałogiem proponuje się różne możliwości, a wśród nich nikotynową terapię zastępczą (np. plastry nikotynowe i gumy do żucia). Chociaż wszystkie te formy pomocy mogą okazać się skuteczne, najważniejszymi czynnikami powodzenia w zerwaniu z nałogiem są motywacja do rzucenia palenia oraz wiara w to, że naprawdę możemy przestać palić.

Kilka porad na temat rzucania palenia:

  • Rzucenie palenia nie zawsze jest łatwe. Każda osoba dorosła, która zamierza zacząć palić, powinna pamiętać, że później może mieć trudności z rzuceniem tego nałogu.
  • Dla osób chcących zerwać z nałogiem, kluczowe znaczenie mają motywacja i wiara w siebie.
  • Jeżeli tylko palący ma motywację i przekonanie co do tego, że potrafi zerwać z nałogiem, przyjemność jaką czerpie z palenia nie jest tak wielka, aby przeszkodziła mu w osiągnięciu celu.
  • Miliony osób skutecznie zerwało z nałogiem palenia.
  • Porady na temat rzucenia palenia można znaleźć w wielu źródłach. Udzielają ich m.in. publiczne instytucje służby zdrowia i specjaliści medyczni. W niektórych krajach działają ogólnokrajowe infolinie dla osób chcących zerwać z nałogiem.

Informacje o metodach pomagających zwalczyć uzależnienie od tytoniu można znaleźć w stacjonarnych Poradniach Pomocy Palącym, które znajdują się w każdym województwie (adresy placówek znajdziesz tutaj) oraz w telefonicznej poradni pomocy palącym pod numerem: 801 108 108.

max
large
medium
small
mobile