jump to search

Ograniczenie szkodliwości

To proste – dążymy do ograniczenia wpływu naszych produktów na zdrowie publiczne.

Wiemy, że palenie tytoniu stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenia dla zdrowia oraz że jedynym sposobem na uniknięcie tych zagrożeń jest niepalenie. Jednak wielu dorosłych decyduje się sięgnąć po papierosa. Dlatego najważniejszym celem koncernu BAT jest dalsza praca nad ograniczeniem tych zagrożeń i oferowanie mniej szkodliwego tytoniu oraz rozwiązań alternatywnych bazujących na nikotynie.

Czym jest ograniczenie szkodliwości?

W obszarze zdrowia publicznego ograniczenie szkodliwości polega na tworzeniu programów mających na celu zmniejszenie do minimum wpływu ryzykownych zachowań na zdrowie publiczne, bez ich całkowitego zaniechania.

Przykładem może być propagowanie używania prezerwatyw, co pozwala ograniczyć szerzenie się chorób przenoszonych drogą płciową. W przypadku tytoniu, ograniczenie szkodliwości to oferowanie osobom, które nie potrafią lub nie chcą rzucić palenia, mniej ryzykownych rozwiązań będących alternatywą dla zwykłych papierosów.

 
 
Podstawowym założeniem działań ograniczających szkodliwość nie jest to, że alternatywne wyroby nikotynowe są nieszkodliwe, ale to, że w porównaniu z papierosami pozwalają ograniczyć ryzyko o 95% lub więcej, a ponadto stanowią realną alternatywę dla osób palących, które nie potrafią lub nie chcą zerwać z nałogiem sięgania po nikotynę. Zadaniem jest określenie odpowiednich ram do wykorzystania możliwości, jakie ograniczenie szkodliwości daje w kontekście zdrowia publicznego, przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem, którego nie udało się wyeliminować.
„Znaczenie obiektywnej prezentacji i interpretacji dowodów” – list otwarty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podpisany przez 53 wybitnych naukowców i ekspertów publicznej służby zdrowia. Czerwiec 2014.
 

Wspieranie ograniczenia szkodliwości jako krok do przodu

Koncepcja ograniczenia szkodliwości tytoniu nie jest nowa. British American Tobacco od dawna promuje snus, czyli tytoń bezdymny o niskiej zawartości substancji toksycznych, który umieszcza się pod górną wargą. Udowodniono, że snus pozwala zmniejszyć ryzyko związane ze szkodliwością tytoniu. Produkt ten jednak nie ma wielu zwolenników i nie jest dostępny na całym świecie. Dlatego dopiero stosunkowo niedawno, wraz ze wzrostem popularności papierosów elektronicznych, nastąpiło przejście od koncepcji ograniczenia szkodliwości w stronę globalnej rzeczywistości.

Coraz więcej osób w środowisku naukowców i publicznej służby zdrowia popiera działania ograniczające szkodliwość jako krok mający pomóc miliardowi i trzystu milionom ludzi na całym świecie, którzy palą papierosy pomimo tego, że wiadomo, jakie zagrożenia z tego wynikają.

W praktyce może to oznaczać, że oprócz tradycyjnych usług zdrowotnych mających pomóc rzucić palenie, palacze, którym nie udało się zerwać z nałogiem są zachęcani do rezygnacji z papierosów na rzecz mniej ryzykownych produktów.

Jednak obecnie tylko kilka państw aktywnie popiera to podejście. Niektórzy eksperci i organizacje publicznej służby zdrowia wyrażają obawy, że mało jeszcze wiemy o zagrożeniach dla zdrowia związanych z papierosami elektronicznymi, oraz że mogą one osłabić wysiłki na rzecz „denormalizacji” palenia tytoniu. Mają także podejrzenia co do udziału branży tytoniowej w działaniach, których celem jest ograniczenie szkodliwości tytoniu.

Podejście

Realizowany przez koncern program badawczo-rozwojowy dotyczy przede wszystkim ograniczenia szkodliwości palenia tytoniu. W ramach tego programu prowadzone są prace na stworzeniem kolejnej generacji wyrobów tytoniowych i nikotynowych będących mniej ryzykowną alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Wśród nich są m.in. Vype, papieros elektroniczny wprowadzony na rynek w 2013 roku, inhalator nikotynowy przygotowywany do wprowadzenia na rynek brytyjski przez podmiot zależny Nicoventures, a także nowatorskie urządzenia do podgrzewania tytoniu.

British American Tobacco współpracuje z naukowcami i organami regulacyjnymi na rzecz promocji następnej generacji produktów i wspierania podejścia regulacyjnego, w którym na pierwszym miejscu stawia się bezpieczeństwo konsumentów i jakość wyrobów, jednocześnie działając na rzecz rozwoju mniej ryzykownych wyrobów nikotynowych, które mogą pomóc palaczom ograniczyć lub rzucić palenie.

Przejrzystość i światowej klasy badania naukowe

Koncern przykłada bardzo dużą wagę do właściwego prowadzenia i przejrzystości całej swojej działalności, w tym w obszarze prac badawczo-rozwojowych.

Przejrzystość badań naukowych ma w tym podejściu kluczowe znaczenie. Szczegółowe informacje na temat programu badań naukowych realizowanego przez koncern znajdują się na specjalnej stronie pod adresem www.bat-science.com . Wyniki badań naukowych są przekazywane do czasopism publikujących recenzje specjalistów z branży, a naukowcy licznie uczestniczą w najważniejszych międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach.

Rozumiemy, że niektóre osoby sceptycznie podchodzą do badań prowadzonych i finansowanych przez branżę tytoniową, ale my wiemy, że koncern ma obowiązek udziału w badaniach nad ograniczaniem szkodliwości palenia tytoniu.

British American Tobacco posiada najnowsze zaplecze badawczo-rozwojowe oraz setki naukowców z wielu różnych dziedzin, współpracujących z zewnętrznymi badaczami na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii, Niemczech, Chinach i Rosji.

Koncern aktywnie zachęca przedstawicieli organów regulacyjnych oraz innych naukowców do odwiedzania swoich ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do obejrzenia filmu z wizyty w laboratorium.

Przyszłość

Rozumiemy, że ograniczenie szkodliwości to temat kontrowersyjny, gdzie opinie są często podzielone, oraz że niektóre osoby sceptycznie podchodzą do motywów, jakimi kierują się producenci wyrobów tytoniowych.

Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez koncern będą dowodem na nieustanne dążenie do ograniczenia szkodliwości, oraz że rządy poszczególnych państw będą starannie analizować potencjalne korzyści wynikające z postępowego podejścia do polityki w obszarze zdrowia publicznego.

max
large
medium
small
mobile