Oświadczenie o dostępności

 

Pragniemy umożliwić dostęp do naszych serwisów internetowych jak najszerszemu gronu odbiorców, bez względu na technologię lub możliwości.

W tym celu jak najściślej przestrzegamy dostępnych standardów i wytycznych oraz dokładamy wszelkich starań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszego serwisu internetowego.

Naszym celem jest osiągnięcie poziomu AA World Wide Web Consortium  (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0. Wytyczne zawierają zalecenia, w jaki sposób można zwiększyć dostępność serwisów internetowych dla osób z pewnym stopniem niepełnosprawności, jednakże realizacja powyższych wytycznych prawdopodobnie spowoduje, że korzystanie z sieci stanie się bardziej przyjazne dla wszystkich.

Niniejszy serwis powstał z użyciem kodu zgodnego ze standardami W3C dla XHTML oraz Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets – CSS). Strona poprawnie wyświetla się w aktualnie funkcjonujących przeglądarkach. Użycie zgodnego kodu XHTML / CSS powinno oznaczać, że strona będzie wyświetlana poprawnie w przeglądarkach również w przyszłości.

Nasz serwis internetowy został zaprojektowany w taki sposób, aby funkcjonował bez względu na skrypty przeglądarki, z której korzystasz.

Aby usprawnić dostęp do naszej strony, wprowadziliśmy różne typy funkcjonalności, np. możliwość zmiany rozmiaru strony, opcje wysokiego kontrastu oraz skróty pomijające menu w celu szybszego dotarcia do zawartości. Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać na naszej stronie pomocy.

Staramy się przestrzegać przyjętych standardów dostępności i użyteczności, jednak nie zawsze jest to możliwe we wszystkich obszarach serwisu, szczególnie w przypadku, gdy trwają jeszcze prace nad wytycznymi.

W dalszym ciągu analizujemy nasze rozwiązania zgodnie z aktualizacjami zatwierdzonych wytycznych i standardów dostępności. Naszym celem jest uzyskanie takiego samego poziomu ogólnej dostępności wszystkich obszarów naszego serwisu internetowego.

W przypadku jakichkolwiek problemów w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, prosimy o kontakt.

max
large
medium
small
mobile