Kontakt

 

Skontaktuj się z nami

Z chęcią udzielimy informacji i postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące zarówno naszych produktów, jak i rynku wyrobów tytoniowych. Zależy nam na poznaniu opinii wszystkich dorosłych konsumentów tytoniu, ponieważ to Państwa zdanie w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości naszych produktów.

Nasza Infolinia

  • Udziela informacji na temat naszej firmy, produktów oraz różnych aspektów działania w przemyśle tytoniowym
  • Przyjmuje i analizuje sugestie i opinie dorosłych konsumentów na temat naszych produktów w celu zapewnienia ich najlepszej jakości
  • Zapewnia wysoką jakość obsługi i informacji wszystkim dorosłym konsumentom

Całkowity koszt połączenia z infolinią wynosi tyle, ile za jeden impuls rozmowy lokalnej.

Infolinia BAT: 800 610 610

Biuro w Warszawie

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Tel. (+48) 22 575 43 00
Fax (+48) 22 575 43 09

NIP: 522-291-72-10
REGON: 141817884
Numer BDO: 000011171

Fabryka w Augustowie

British-American Tobacco Polska S.A.
ul. Tytoniowa 16
16-300 Augustów
Tel. (+48) 87 644 32 00
Fax (+48) 87 644 33 03

NIP: 846-000-23-29
REGON: 790137307

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Administrator danych

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia administrator danych: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@bat.com

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie na poniższe dane:
Inspektor Ochrony Danych
British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

max
large
medium
small
mobile