O Nas

BAT w Polsce jest częścią międzynarodowej firmy tytoniowej, sprzedającej swoje produkty na ponad 180 rynkach całego świata.

Nasza firma stawia sobie za cel, by jej produkty najlepiej zaspokajały potrzeby dorosłych osób palących. Jednocześnie podkreślamy, że realizujemy nasze zamierzenia handlowe w sposób zgodny z racjonalnymi oczekiwaniami, jakie społeczeństwo może stawiać przed odpowiedzialnym producentem wyrobów tytoniowych w XXI wieku.

Na polskim rynku do Grupy BAT należą trzy spółki: spółka BAT z siedzibą w Warszawie zajmująca się działalnością dystrybucyjno-marketingową, spółka BAT w Augustowie o charakterze produkcyjnym oraz CHIC Group, spółka zarządzająca największą siecią dystrybucji i sprzedaży papierosów elektronicznych w Europie (eSmoking World), fabryka płynów do papierosów elektronicznych eSmoking Liquids oraz jednostka badawcza eSmoking Institute.

max
large
medium
small
mobile