Kim jesteśmy?

BAT jest drugą na świecie pod względem udziału w globalnym rynku tytoniowym grupą w branży dóbr konsumpcyjnych, prowadzącą działalność na ponad 180 rynkach.

Grupa BAT jest jedną z wiodących firm na świecie w branży FMCG, która oferuje konsumentom najbardziej zróżnicowaną gamę produktów nikotynowych i tytoniowych.

Grupa jest obecna na ponad 180 rynkach, posiada fabryki w ponad 40 krajach i zatrudnia ponad 53 000 pracowników na całym świecie. Globalna działalność BAT skupia ponad 150 milionów konsumentów oraz 11 milionów punktów sprzedaży detalicznej.

Portfolio produktów BAT obejmuje tradycyjne wyroby tytoniowe, takie jak papierosy, a także szeroką gamę produktów bezdymnych. Należą do nich nowe kategorie produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości – papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu oraz nowoczesne produkty, w tym saszetki zawierające tytoń do żucia.

Siedziba BAT mieści się w Londynie. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2021 roku BAT odnotował 25,7 miliardów funtów przychodu oraz ponad 10 miliardów funtów zysku operacyjnego.      

Więcej o światowej działalności BAT na stronie korporacyjnej bat.com. 

Nasza strategia

Staramy się jak najlepiej rozumieć dorosłych konsumentów i ich preferencje. Poprzez rozwój oferty produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości chcemy ograniczyć wpływ naszej działalności na zdrowie.

Grupa BAT wyznaczyła sobie inspirujący cel, gdy w marcu 2020 roku przedstawiła ewolucję strategii. Naszą ambicją jest zbudować lepsze jutro (eng. A Better Tomorrow), a chcemy to osiągnąć, oferując naszym konsumentom szeroki wybór produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości, ograniczając tym samym wpływ naszej działalności na zdrowie.
 

Papierosy wciąż pozostają podstawowym segmentem naszego biznesu, jednak dążymy do wypracowania coraz większych przychodów z produktów innych niż klasyczne wyroby tytoniowe. Przemiany społeczne i regulacyjne z czasem doprowadziły do zmian w postawach konsumenckich. Konsekwentnie, Grupa rozwinęła swoją strategię biznesową i postawiła znaczący krok w kierunku produktów nowych kategorii. Strategia BAT zakłada, by wyprzedzać i spełniać oczekiwania dorosłych konsumentów na całym świecie, oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru, a przy tym ograniczać ryzyka zdrowotne.

Więcej o strategii Grupy można przeczytać na stronie korporacyjnej bat.com 

max
large
medium
small
mobile