Nasza strategia

W sercu naszej strategii znajduje się    Lepsze Jutro    dla wszystkich interesariuszy.

Staramy się jak najlepiej rozumieć dorosłych konsumentów i ich preferencje. Poprzez rozwój oferty produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości chcemy ograniczyć wpływ naszej działalności na zdrowie.

Grupa BAT wyznaczyła sobie inspirujący cel, gdy w marcu 2020 roku przedstawiła ewolucję strategii. Naszą ambicją jest zbudować lepsze jutro (eng. A Better Tomorrow), a chcemy to osiągnąć, oferując naszym konsumentom szeroki wybór produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości, ograniczając tym samym wpływ naszej działalności na zdrowie.

Papierosy wciąż pozostają podstawowym segmentem naszego biznesu, jednak dążymy do wypracowania coraz większych przychodów z produktów innych niż klasyczne wyroby tytoniowe. Przemiany społeczne i regulacyjne z czasem doprowadziły do zmian w postawach konsumenckich. Konsekwentnie, Grupa rozwinęła swoją strategię biznesową i postawiła znaczący krok w kierunku produktów nowych kategorii. Strategia BAT zakłada, by wyprzedzać i spełniać oczekiwania dorosłych konsumentów na całym świecie, oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru, a przy tym ograniczać ryzyka zdrowotne.

Więcej o strategii Grupy można przeczytać na stronie korporacyjnej bat.com 

Nasz Etos

Kluczowym motorem, który napędza nas do realizacji Lepszego Jutra (A Better Tomorrow) jest nasz etos. To nasz kompas, który wskazuje drogę całej Grupie BAT.

Nasz etos inspiruje do tego, jak być odważnym, szybkim, silnym, odpowiedzialnym i wszechstronnym, aby stworzyć kulturę przyszłości w BAT. Prowadzi nas we wszystkim, co robimy i jak to robimy. Wierzymy, że wzmacnia naszych pracowników, sprzyja tworzeniu dynamicznego i przyjaznego miejsca pracy oraz trwałych wartości.

Zarówno dla pracowników związanych z firmą od lat jak i dla tych, którzy niedawno do niej dołączyli etos stanowi odpowiedź na ciągłe zmiany, uosabia kulturę uczenia się i ciągłego doskonalenia.

max
large
medium
small
mobile