Nasze procedury i polityki

Wszystkie działania naszej firmy są zgodne z kluczowymi zasadami i standardami wprowadzonymi przez wszystkie spółki Grupy BAT.

Kodeks Postępowania Dostawców

W całej Grupie BAT został wprowadzony „Kodeks Postępowania Dostawców”, który wspiera nasze działania zmierzające do podnoszenia standardów w ramach łańcucha dostaw. Wszyscy dostawcy powinni spełniać wymagania określone w kodeksie, by móc dostarczać towary i usługi spółce BAT.

 Kodeks Postępowania Dostawców 2022 

Standardy postępowania w biznesie

Standardy Postępowania w Biznesie stanowią integralną część zasad zarządzania BAT i wraz z Zasadami Prowadzenia Biznesu wspierają nasze zobowiązanie do stosowania wysokich standardów odpowiedzialności firmy. Standardy obowiązują wszystkich pracowników we wszystkich spółkach Grupy.

Standardy Postępowania w Biznesie 2022 

Międzynarodowe Zasady Marketingu

Międzynarodowe Zasady Marketingu określają spójne i odpowiedzialne podejście do marketingu w całej Grupie, zarówno w odniesieniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych , jak i do produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości. Od wielu lat z zaangażowaniem dokładamy starań, aby żadne nasze działania marketingowe nie były skierowane do młodzieży. Osoby niepełnoletnie nigdy nie powinny palić ani używać produktów zawierających tytoń lub nikotynę.

W niektórych krajach Międzynarodowe Zasady Marketingu są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące lokalnie normy prawne, jednak aby dotrzymać tych samych wysokich standardów, Międzynarodowe Zasady Marketingu obowiązują bezwzględnie na wszystkich rynkach, na których działa BAT.

Międzynarodowe Zasady Marketingu (1,412 kb)

max
large
medium
small
mobile