Nasze produkty

Portfolio naszych produktów odzwierciedla naszą strategię. Chcemy zbudować lepsze jutro dla naszych konsumentów, zapewniając im nowe alternatywne możliwości wyboru. Poprzez ofertę produktów potencjalnie mniej ryzykownych ograniczymy negatywny wpływ naszej działalności na zdrowie.

Portfolio produktów BAT obejmuje nie tylko tradycyjne wyroby tytoniowe, takie jak papierosy, ale także szeroką gamę produktów bezdymnych. Należą do nich nowe kategorie produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości – papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu oraz nowoczesne produkty, w tym saszetki nikotynowe.

Od 2012 roku Grupa BAT zainwestowała w rozwój produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości 2,5 mld dolarów. Na całym świecie działalność badawczo-rozwojową dla Grupy BAT prowadzi ponad 1500 naukowców, którzy skupiają się głównie na opracowywaniu i rozwijaniu nowatorskich produktów tytoniowych i nikotynowych – produktów, które będą odpowiadać zróżnicowanym potrzebom konsumentów.

max
large
medium
small
mobile