Odpowiedzialny marketing

Jako jedna z wiodących firm w branży tytoniowej na świecie zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają wysokie standardy etyki biznesowej.

Marketing w erze cyfrowej

Czasy się zmieniają, ale wartości, którymi się kierujemy w podejmowaniu decyzji nie. Od wielu lat spółki BAT na całym świecie są zobowiązane przestrzegać wewnętrznych regulacji tzw. Międzynarodowych Zasad Marketingu (IMP), które często nakładają na nas większe ograniczenia niż obowiązujące w danym kraju prawo.

W erze cyfrowej dalej kierujemy się naszymi zasadami marketingowymi. Rozwinęliśmy je tak, aby odzwierciedlały szeroką ofertę naszych produktów. Niezmiennie z zaangażowaniem ich przestrzegamy, gdyż dzięki nim jesteśmy w stanie dopełnić najwyższych standardów odpowiedzialnej sprzedaży wszystkich naszych produktów.

Wyroby tytoniowe i nikotynowe powinny być wprowadzane do obrotu w sposób odpowiedzialny, tylko dla dorosłych konsumentów, nie mogą trafiać w ręce młodzieży. Bardzo ważne jest, aby wszystkie podmioty działające w branży przestrzegały tych samych, wysokich standardów. W tym celu współpracowaliśmy też z wieloma instytucjami zajmującymi się standaryzacją i normalizacją, w tym z British Standard Institution (BSI), Europejskim Komitetem Normalizacji (CEN) czy Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO). Otwarcie dzielimy się też naszym podejściem do zarządzania produktami.

Wraz z rozwojem marketingu cyfrowego i mediów społecznościowych zmienił się sposób, w jaki konsumenci chcą się z nami kontaktować oraz poznawać produkty nowych kategorii. Kanały online stają się coraz bardziej znaczące, dlatego korzystamy z nich, aby docierać do dorosłych konsumentów.

Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się do treści, które publikujemy w social mediach. Zwracamy uwagę na to, w jaki sposób prowadzimy nasze działania. Dzięki nowoczesnym technologiom ograniczamy dostęp do naszych treści odbiorcom, wśród których mogą być osoby niepełnoletnie. Stosujemy mechanizmy weryfikacji wieku, aby potwierdzić czy dany użytkownik jest pełnoletni. Na bieżąco analizujemy komentarze do udostępnianych treści, co pozwala nam szybko zidentyfikować i usunąć wpisy zamieszczane przez osoby niepełnoletnie.

Nigdy nie używamy także mediów społecznościowych, by promować nasze marki papierosów. Jednak gdy jest to prawnie dozwolone wykorzystujemy media społecznościowe do komunikowania pełnoletnim konsumentom wyrobów tytoniowych o produktów nowych kategorii, aby wesprzeć dorosłych palaczy, którzy poszukują alternatywy dla papierosów.

max
large
medium
small
mobile