Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia

Obok przyjemności płynącej z palenia, istnieją realne zagrożenia związane z poważnymi chorobami, a dla wielu osób rzucenie palenia jest trudne.

Prowadzone przez wiele lat badania epidemiologiczne wskazują na znacznie wyższą zachorowalność na pewne choroby wśród palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi. Pokazują również, że ryzyko zapadalności na te choroby zmniejsza się po rzuceniu palenia, a jak najwcześniejsze zaprzestanie palenia przynosi zdecydowanie najlepsze rezultaty w redukcji tego ryzyka. Nie udało się jednak w pełni naukowo wyjaśnić, jaką rolę w tych procesach chorobowych odgrywają poszczególne składniki dymu.

Nauka nadal nie potrafi wskazać, którzy palacze zachorują na choroby związane z paleniem, a którzy nie. Nie jest ona także w stanie stwierdzić, czy jedynym powodem zachorowania było palenie. Po części dzieje się tak, ponieważ wszystkie choroby związane z paleniem występują również u osób, które nigdy nie paliły.

Udowodniono naukowo, że palenie jest przyczyną poważnych chorób, w tym raka płuc, rozedmy płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz chorób serca. Według danych WHO wskutek chorób związanych z paleniem tytoniu rocznie na świecie umiera siedem milionów osób.
O czym powinniśmy pamiętać w związku z zagrożeniami:

  • Palenie jest przyczyną różnych poważnych i śmiertelnych chorób.
  • Zagrożenia dla zdrowia w różnych grupach różnią się w zależności od ilości palonych papierosów, przy czym są one największe w przypadku osób palących od wielu lat i tych, które palą więcej papierosów dziennie.
  • Zagrożenia są mniejsze w grupach osób, które rzuciły palenie, a jeszcze mniejsze u osób, które zaprzestały palenia
  • Eksperci zalecają, aby kobiety w ciąży nie paliły tytoniu.

Jedynym sposobem na skuteczne uniknięcie zagrożeń wynikających z palenia jest niepalenie.

max
large
medium
small
mobile