Regulacje

Stawiamy sobie wysokie wymagania i uważamy, że inni powinni pójść w nasze ślady. Tylko odpowiednie regulacje mogą zagwarantować wysokie standardy całej naszej branży.

Standardy i regulacje

Podchodzimy odpowiedzialnie do sprzedaży naszych produktów. Nie ulega żadnej wątpliwości, że są one przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich konsumentów i młodzież nie powinna mieć do nich dostępu.

Przykładamy olbrzymią wagę do standardów bezpieczeństwa naszych produktów. Na całym świecie wprowadziliśmy restrykcyjne wymogi dla wszystkich działań marketingowych, aby mieć pewność, że nasza oferta jest adresowana wyłącznie do pełnoletnich konsumentów. Chcielibyśmy, aby nasze wysokie standardy stały się powszechne w całej branży i posłużyły za podstawę przyszłych regulacji. Otwarcie dzielimy się naszym podejściem, wiedzą i doświadczeniem z podmiotami branżowymi, z rządowymi komitetami doradczymi, z instytucjami normalizacyjnymi i innymi kluczowymi interesariuszami.

Rządy państw powinny współpracować z branżą przy tworzeniu prawa, gdyż tylko w ten sposób powstają prawdziwie efektywne regulacje. Prawo istotnie wpływa na naszą działalność, stąd mamy do odegrania uzasadnioną rolę w procesie jego tworzenia. Chcemy być częścią debaty, która kształtuje nasze otoczenie i możemy mieć w nią wartościowy wkład.

Nie jesteśmy przeciwni uregulowaniu produktów nowych kategorii. Wręcz odwrotnie, wierzymy, że to klucz do tego, by stworzyć podatny grunt dla zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z interesariuszami na całym świecie aktywnie postulujemy o wyważone regulacje, które zapewnią dostępność produktów nowych kategorii, najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, umożliwią informowanie o potencjalnie mniejszym ryzyku, zapewnią także przystępność cen dla konsumentów przy odpowiednim opodatkowaniu i będą chronić osoby niepełnoletnie.

Nasze Zasady Zaangażowania (Principles for Engagement) już od dawna definiują, jak musi być prowadzony dialog z organami regulacyjnymi - otwarcie, z zachowaniem transparentności i integralności. Oferujemy dane, pomysły i praktyczne rozwiązania, które wesprą rozwój regulacji opartych na dowodach, np. dla produktów nowych kategorii, oraz wskazujemy priorytety działań takie jak zwalczanie nielegalnego handlu.

Palenie w miejscach publicznych

Wiemy, że wiele osób unika zadymionych miejsc, nie chce wdychać dymu tytoniowego i nie odpowiada im jego zapach. Istnieją sposoby uszanowania preferencji niepalących bez jednoczesnej dyskryminacji palaczy. Dlatego też wspieramy ograniczanie palenia w miejscach publicznych, w tym w biurach, restauracjach i barach.

Kilka krajów wprowadziło restrykcyjne środki, zakazujące całkowicie palenia w pracy i w miejscach publicznych. Uważamy, że jest to zbyt radykalne posunięcie. Jest wiele innych sposobów, żeby zminimalizować dym i nie karać palaczy – nie pozwolić, aby osoby palące czuły się dyskryminowane.

Uważamy, że rządy, pracodawcy, szpitale, firmy tytoniowe, konsumenci, a także pozostałe zainteresowane osoby mogą wspólnie wypracować praktyczne rozwiązania. Dotyczy to wprowadzenia osobnych miejsc dla osób palących i niepalących, a także odpowiedniej wentylacji, która zredukuje skutki “biernego palenia”.

Stosowane obecnie systemy filtrujące mogą poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, chociaż nie wyeliminują w zupełności dymu. W przypadku, gdy instalacja wbudowanych systemów wentylacji jest utrudniona, np. ze względu na rozmiar i strukturę budynku, oferowane są stosunkowo niedrogie rozwiązania, jak wprowadzona przez BAT na lotnisku Fiumicino w Rzymie wygodna przestrzeń z filtracją powietrza, w której można palić. Takie rozwiązanie spotkało się z pozytywną oceną. Podobne rozwiązanie wprowadziliśmy również w Polsce. Od 2020 roku na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina palacze mogą korzystać z wydzielonej palarni zlokalizowanej przy hali odlotów.

Różne spółki naszej grupy wspierają również właścicieli restauracji, sal kongresowych, kawiarni, barów, klubów i hoteli w zapewnieniu przestrzeni dla osób palących i niepalących.

Od 2016 roku w Polsce na mocy nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązuje także zakaz używania papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tych wyrobów, podobnie jak tradycyjnych papierosów, nie można używać m.in. na przystankach, w komunikacji publicznej, na terenie placówek oświatowych, leczniczych, sportowo-rekreacyjnych czy też w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Właściciel lub zarządzający obiektem może wyznaczyć palarnię lub inne zamknięte pomieszczenie, w których palacze mogą palić i używanie nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych jest dozwolone.

max
large
medium
small
mobile