Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój nie jest kwestią wyboru. To kluczowy element zapewnienia bezpiecznej przyszłości naszej firmie oraz kreowania wartości dla naszych konsumentów, interesariuszy i udziałowców.

Zrównoważony rozwój od wielu lat stanowił fundament wszystkiego, co robimy. Dziś zrównoważony rozwój i ESG nadal stanowią podstawę naszej długoterminowej strategii biznesowej i są zakorzenione w naszej tożsamości jako odpowiedzialnej firmy. Strategia BAT ewoluowała w celu zapewnienia lepszego jutra wszystkim naszym interesariuszom. W swej istocie polega na przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb stale zmieniającego się konsumenta. Jest to poparte doskonałością w ramach priorytetów środowiskowych, społecznych i rządowych (ESG).

Nasz zaktualizowany plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju odzwierciedla zmiany zachodzące w naszym otoczeniu zewnętrznym. Szczególnie chcemy się skoncentrować na ograniczeniu szkodliwości naszej działalności na zdrowie. Dążymy do tego, by wyprzedzać oraz spełniać zmieniające się oczekiwania konsumentów, oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru oraz ograniczać ryzyka zdrowotne. Kładziemy także większy nacisk na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i doskonałe zarządzanie środowiskowe. Wciąż pozostajemy oddani idei, by pozytywnie oddziaływać na nasze otoczenie i zapewnić solidny ład korporacyjny w całej Grupie.

Grupa poczyniła znaczące postępy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i nieprzerwanie od 21 lat zajmuje miejsce w prestiżowym indeksie Dow Jones Sustainability. BAT jest jedyną firmą w swojej branży, która została uwzględniona w indeksie DJSI World Index. W 2022 roku firma otrzymała również ocenę „A” w zakresie ochrony klimatu w renomowanym rankingu CDP (Carbon Disclosure Project)

Więcej o polityce zrównoważonego rozwoju Grupy BAT w Raporcie Rocznym i ESG 2022 

 

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami

Zdajemy sobie sprawę, że produkcja, dystrybucja, konsumpcja i utylizacja naszych produktów wpływa na środowisko. Chcemy zmniejszyć zużycie plastiku w naszych opakowaniach i ulepszyć metody recyklingu naszych produktów.

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniamiNa świecie rosną obawy o zużycie i utylizację plastiku oraz innych materiałów, jak i narasta presja na producentów, by wzięli odpowiedzialność za odpady pokonsumpcyjne.

W całej Grupie BAT rozwijamy nową strategię gospodarki obiegowej dla produktów wszystkich naszych kategorii. Przyjmując zasady gospodarki obiegowej będziemy mogli dostarczać naszym konsumentom lepsze produkty, zoptymalizujemy nasze procesy operacyjne i zmniejszymy całkowity wpływ na środowisko, a to oznacza mniejsze zużycie plastiku, mniej odpadów i więcej recyklingu. Chodzi o to, abyśmy w mądry sposób projektowali rzeczy i mieli świadomość, co się dzieje z naszymi produktami, gdy konsument je zużyje.

Już teraz zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, w których możemy podjąć działania. Dotyczą one usunięcia silikonowych nakładek, plastikowych wkładów w produktach nowych kategorii czy też redukcję wykorzystywania opakowań kartonowych i folii polipropylenowej.

Na początek, usunęliśmy silikonowe nakładki z wkładów zawierających płyny do urządzeń marki Vype. Dzięki temu zaoszczędziliśmy blisko 1000 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Do 2025 roku planujemy wyeliminować jednorazowe opakowania i zamienić plastikowe opakowania naszych produktów na odnawialne. BAT testuje także w kilku krajach na świecie program odbioru zużytych wkładów z płynami do papierosów elektronicznych (m.in. we Francji, Meksyku, Wielkiej Brytanii). Do 2021 roku podobne programy zostaną wprowadzone dla wszystkich produktów nowych kategorii. W Japonii trwa pilotażowy projekt branży, w ramach którego podgrzewacze tytoniu, mogą być zwracane do punktów zbiórki w sklepach detalicznych. Zwrócone produkty są potem poddawane są recyklingowi.


Niedopałki papierosów

Niedopałki papierosów Opracowując, badając i wytwarzając nasze produkty poszukujemy możliwości ograniczenia wpływu, jaki niedopałki papierosów wywierają na środowisko. Od wielu lat badamy możliwości rozwoju nowych filtrów w których nie będzie wykorzystywany acetat celulozy . Jednak do tej nie udało się nam znaleźć rozwiązania, które byłoby bezpieczne i bardziej przyjazne dla środowiska. Wciąż badamy jak środowisko fizyczne może oddziaływać biodegradację papierosowych filtrów. Zmienne warunki, w których są przeprowadzane testy, mogą mieć olbrzymi wpływ na wyniki, dlatego nawołujemy do stworzenia międzynarodowych standardów, które pozwolą ocenić podatność papierosów i innych odpadów tytoniowych na biodegradację.

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem niedopałkami papierosów to skomplikowany problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać samodzielnie. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań wymaga także współpracy rządu i władz lokalnych. Istotne znaczenie ma także postawa konsumentów, którzy świadomie powinni wyrzucać śmieci, aby nie zaśmiecać środowiska.

Wyrzucając odpady – czy to we własnym gospodarstwie domowym, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, gdzie i co wyrzucamy. W przypadku niedopałków papierosów i pustych opakowań po papierosach powinniśmy wyrzucać je w miejscach do tego przeznaczonych – kosze na śmieci i śmietniki to najwłaściwsze miejsce dla takich odpadów.

Dlatego też apelujemy do konsumentów naszych papierosów: wyrzucajcie puste paczki i niedopałki do miejsc do tego przeznaczonych.

1Filtry wykonuje się z acetatu – celulozy nasączonej plastyfikatorem - trójacetyną. Czas ich biodegradacji to ok. 9 miesięcy.
max
large
medium
small
mobile