Dla akcjonariuszy

 

Informacje o spółce:
Spółka British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024358

Kapitał zakładowy: 67 286 660,00 PLN (w całości wpłacony)
NIP 846-000-23-29
REGON 790137307

Tel. (+48) 87 644 32 00
E-mail: recepcja_augustow@bat.com

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

max
large
medium
small
mobile