Strategia Podatkowa

 

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Dane spółki

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. jest zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269 Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

2022 British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2022 (707 kb) 

2021 British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2021 (410 kb) 

2020 British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020* (536 kb)

British-American Tobacco Polska SA

Dane spółki

Spółka British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024358

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

2022 British-American Tobacco Polska SA - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2022 (553 kb) 

2021 British-American Tobacco Polska SA - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2021 (558 kb) 

2020 British-American Tobacco Polska SA - Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020* (365 kb)

*Pobierz plik i otwórz go w pełnej wersji programu PDF, aby wyświetlić zweryfikowany podpis
max
large
medium
small
mobile